Diverse

Sorter kategorien:

(Er nå sortert etter nyeste spill)

Display Solitaire


9.00 794

En utfordrende, morsom og strategisk kabal! Få alle kort ut i bordet i sekvenser. Du kan legge ut ett kort til høyre for eller under ett kort som allerede er plassert i bordet etter visse regler. I første omgang har du 3 utslagsbunker, i siste kun en. Bør prøves!

Kings End


9.33 808

I denne versjonen av Gaps Solitaire starter du med Toerene og Kongene på sine rette plasser. Du kan også flytte kort til hullene om det enten er ett høyere i verdi for kortet til venstre, eller ett mindre i verdi for kortet til høyre.

Desire


8.00 803

Enkle regler, men du må allikevel følge med hvilken bunke i bordet som har hvilke kort. Bygg 8 utbunker opp i verdi uavhengig av farge, og det trenger ikke være like mange kort i hver bunke.

Gaps Solitaire II


9.00 923

Flytt kort til de ledige hullene, og samle kortene fra venstre til høyre, fra 2 til konge. Denne versjonen gir deg kun 3 Shuffles.

Labyrinth Solitaire


9.00 1150

Kun det øverste og nederste kort i hver kolonne kan flyttes til en utbunke. Men: du får en siste sjanse når du står fast.

Arizona


8.00 2596

(PC og Tablet) En forholdsvis enkel kabal, hvor du kan bruke alle kortene i reservebunken fra start av.