Gypsy Solitaire

Kabalen er også kjent under navnet Double Easthaven. Få alle kort ut i 8 utbunker, og bygg rød-sort i bordet. Highscoreliste: Ja Klokke: teller oppover


  
Klikk en av knappene over for å starte spillet. Anbefaler mobilbrukere å alltid starte i fullskjerm
Når du er ferdig å spille, husk å gi din vurdering av spillet! (10 er best)

Mål

Mål er å bygge fra ess til konge i åtte ut-bunker, fordelt på hver farge (spar,hjerter,ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du nedover i omvendt farge (rød-sort). Du kan flytte sekvenser til annen kolonne. Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en ordnet sevens. Når du ikke kan flytte eller snu flere kort, må du dele ut et nytt kort til hver kolonne, nederst. Dette ødelegger jo mange av sekvensene dine, og det er her den vanskelige biten med kabalen ligger.

Om denne spill-versjonen

  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover
  • Fullscreen modus