Castles in Spain II

Denne versjonen av kabalen kommer med highscore og tidspress, og er mer passende til Mobil


  
Klikk en av knappene over for å starte spillet. Anbefaler mobilbrukere å alltid starte i fullskjerm
Når du er ferdig å spille, husk å gi din vurdering av spillet! (10 er best)

Mål

Bygg 4 ut-bunker opp fra Ess til Konge i hver farge (f.eks en i spar).

Regler

Du kan kun flytte på ett og ett kort.
Bygg nedover i verdi i bordet, med sort kort på rødt, rødt på sort.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller nedover