Windows Freecell Tablet

En oppdatert versjon av Windows Freecell, nå til Nettbrett og Mobil. Velg hvilket oppsett/utdeling du vil ha i bordet. 1 Million å velge mellom!


  
Klikk en av knappene over for å starte spillet. Anbefaler mobilbrukere å alltid starte i fullskjerm
Når du er ferdig å spille, husk å gi din vurdering av spillet! (10 er best)

Før du starter, kan du velge hvilket oppsett du ønsker å spille i menyen. Det er 1 million å velge mellom!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I freecell har du i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av fire friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen.
Du bygger nedover i bordet, etter omvendt farge prinsippet (sort på rød, rød på sort).
Tomme kolonner kan du fylle med hvilket som helst ledig kort.
I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle, totalt fire stykker.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, klokke teller ned
  • Fullscreen-modus
  • Higscoreliste
  • Kan spilles både på PC, nettbrett og mobil