Little Spider

Selv om navnet hørest slik ut, har ikke denne kabalen noe til felles med andre Spider-kabaler. Les reglene godt, de endrer seg halveis i kabalen.


  
Klikk en av knappene over for å starte spillet. Anbefaler mobilbrukere å alltid starte i fullskjerm
Når du er ferdig å spille, husk å gi din vurdering av spillet! (10 er best)

Mål

Utbunkene ligger i midten av bordet.
De to utbunkene til venstre bygger du opp fra Ess til Konge, de to siste ned fra Konge til Ess. Du må følge farge.

Regler

Fra bunkene i den øverste raden kan du bruke det øverste kortet og legge i den ut-bunken du ønsker.
Fra bunkene i den nederste raden kan du kun bygge i den ut-bunken som er rett ovenfor.
Til å begynne med er det ingen bygging i bunkene i bordet. Når du har fått lagt ut de kortene som går i en ut-bunke, klikker du på stokken for å legge ut ett nytt kort i hver bunke i bordet.
Når det ikke er flere kort igjen i stokken, kan du også fra bunkene nedenfor ut-bunkene legge i hvilken ut-bunke du ønsker.
Da kan du også bygge opp eller ned på hvert toppkort i hver bunke, uavhengig av farge.
En tom bunke kan ikke startes på nytt.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Highscore liste
  • Du scorer poeng
  • Ikke noe tidspress