Flower Garden


Klondike-versjon med -Hage- og -bukett- (kolonne og reserve). En klassisk kabal.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker fra Ess til Konge i hver sin farge: Spar, hjerter, ruter og kløver.

Regler

Du kan bygge nedover i verdi i bordet, uavhengig av farge. Du kan kun flytte på ett og ett kort. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort. Alle reservekortene foran deg er tilgjengelige, og kan legges ut, eller bygges med i bordet.

Om denne spill-versjonen

  • HTML Spill
  • Ikke tidspress
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019