Trefoil


En litt vanskelig Vifte-kabal, men med 3 shuffles blir det litt lettere. Bygg fire ut-bunker fra Ess til Konge i farge.

Highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Få ut alle kortene i bordet, ved å bygge i fra Ess til konge i hver farge (en sekvens i spar, en i hjerter osv).

Regler

Du kan kun bruke toppkortet i bunkene til å flytte ut, eller flytte til en annen bunke i bordet. Du kan bygge ned i verdi i farger i bordet (Spar på spar, hjerter på hjerter osv). Tomme bunker skal ikke fylles. Når du ikke kan flytte flere ganger, kan du samle opp igjen kortene i bordet og stokke de. Dette kan du gjøre 2 ganger (noen versjoner 3 ganger).

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019