Bristol


Også kjent som Belvedere. Flytt alle kortene ut, bygg uavhengig av farge. 3 utslagsbunker.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fra Ess til Konge i hver av de fire ut-bunkene, uavhengig av farge.

Regler

I denne kabalen har du 3 utslagsbunker. Hver gang du vil ta kort fra stokken og legge der, må du legge ett kort i hver bunke. Når stokken er tom, kan du ikke samle inn utslagsbunkene og dele ut på nytt. I bordet bygger du nedover i verdi på viftene, uavhengig av farge. Du har kun lov til å flytte på ett og ett kort. En tom vifte får du ikke fylle på nye kort.

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019