Black Hole


Bygg videre på det svarte hull i midten. Denne versjonen har også en fricelle til hjelp.

Highscoreliste: Nei Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge videre på Spar Ess i en rekke, så alle kortene havner i det svarte hull. Farge har ingen betydning.

Regler

Poenget her er å bygge i en rekke oppå Spar Ess. Du bygger enten oppover eller nedover på det kortet som er øverst i det sorte hull, farge har ikke betydning. Du kan ikke bygge i viftene. Du kan gå fra 2-1-konge-dame, eller omvendt. I noen versjoner har du også en "planet", dvs en fricelle.

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019