Blockade


Forty Thieves kabal med 2 kortstokker, og gode muligheter for å få den til å gå opp.

highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge 8 ut-bunker fra Ess til Konge, etter farge (Spar,hjerter, Ruter, Kløver).

Regler

Du kan bygge på kolonnene, nedover i verdi i samme farge (spar, hjerter, ruter eller kløver). Du kan flytte ett og ett kort, eller en ordnet sekvens. Når du tar kort fra stokken, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Tomme kolonner fylles fra stokken til den er tom, så med hvilket som helst ledig kort.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019