La Belle Lucie


Dette er en klassiker, flott vifte-kabal som ikke er alt for vanskelig.

Higscoreliste: Ja Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du kan kun bruke toppkortet i bunkene til å flytte ut, eller flytte til en annen bunke i bordet. I bordet bygger du nedover i farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Tomme bunker skal ikke fylles. Etter at du har gjort alle flyttene du kan, kan du samle sammen kortene i bordet igjen to ganger, og stokk kortene. del ut ett og ett kort i bunkene til det ikke er flere kort igjen.

Om denne spill-versjonen

  • Highscoreliste
  • Scorer poeng
  • Ingen Klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019