Double Freecell 2


Freecell med 2 kortstokker. Spilles med 10 rader og 6 freeceller. Forskjell fra Double Freecell orginalregler er at de fire første Essene ikke er lagt i hver sin utbunke. Highscore liste og automatisk pause.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Frecell. Oppgåven er å få alle kort fra bordet i bunker fra ess til konge. Det spilles med 2 bunker, så du må klare det 2 ganger

Regler

Reglene er som i klassisk Freecell, bare at det er 10 kolonner, og to kortstokker. Antall freeceller er også økt til 6 stykker.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, nedover
  • Musikk i bakgrunnen som kan slås av
  • Klikkelyder i spillet som kan slås av
  • Spillet har pauseknapp, og går automatisk i pause om du skifter fokus til annet vindu
  • Fullscreen-modus
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019