Canfield


Demon, eller også Canfield som den kalles er en kabal fra det 1890-tallet, en populær kabal som har overlevd alle nyvinner. Fortsatt en av de beste
Highscoreliste: Ja Klokke: Nei

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger i farge i hver bunke (en i spar, en i hjerter osv).

Slik spiller du:

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en rekke. Sekvenser kan flyttes til ny kolonne, om det laveste kortet i kolonnen du flytter til passer inn som høyeste kort i sekvensen. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit. Fra stokken kan du velge om du vil snu tre og tre kort, eller ett og ett. Du kan snu utslagsbunken så mange ganger du vil. Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Ingen Klokke
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019