Aces and Kings Solitaire


En mer utradisjonell kabal, hvor du spiller i bordet, og blir ferdig i bordet. En vanskelig kabal, men masse spilling.
Highscoreliste: Ja Klokke: Teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge i 8 bunker i midten av bordet. De fire første bunkene bygges oppover fra ess til konge. De fire siste bygges nedover fra konge til ess.

Slik spiller du:

Du kan flytte det øverste kortet fra begge de øverste bunkene, fra utslagsbunken og ett av de fire kortene i "Fri-cellene". Du kan kun flytte inn i bordet dersom det er mulig å bygge på en av de 8 bunkene i bordet. Når du tar et kort fra fri-cellene, skal du fylle plassen med et kort fra stokken. Når stokken er tom, kan du flytte fra en av de andre hjelpebunkene, eller utslagsbunken. Du har lov å flytte det øverste kortet fra en av bunkene i bordet til en annen, f.eks fra nedover-bunkene til oppover-bunkene. Dette er mest sannsynlig nødvendig for å få kabalen til å gå opp. Når stokken er tom, og du ikke kan bygge mer har du tapt.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Klokken teller oppover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019