Display Solitaire


En utfordrende, morsom og strategisk kabal! Få alle kort ut i bordet i sekvenser. Du kan legge ut ett kort til høyre for eller under ett kort som allerede er plassert i bordet etter visse regler. I første omgang har du 3 utslagsbunker, i siste kun en. Bør prøves!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Flytte alle kort fra kortstokken ut i bordet, i henhold til reglene du finner under her.

Regler

Det første kortet starter allerede i bordet, i det øvre venstre hjørne.

Du skal bygge rekker oppover i verdi uavhengig fra farge fra verdien av det kortet helt til venstre i hver rekke

Når ett kort blir lagt i bordet, åpner det seg feltet til høyre for det kortet og feltet nedenfor kortet

I feltet til høyre bygger du oppover i verdi. i feltet nedenfor bygger du nedover i verdi. Det står i alle felt hvilket kort som er lovlig å plassere der.

Feltene blir ikke tilgjengelige før rekken er fylt opp fra venstre og bortover selv om du bygger lengre i den ene rekken og i teorien da skal åpne for felt nedenfor kortet du plasserer

En veldig god strategi er å prøve å bygge alle rekkene jevnt bortover, og ikke unødvendig langt i en/flere rekker. Men plasser ut kort når du kan

Kabalen har 2 omganger. I første omgang har du 3 utslagsbunker. Det øverste kortet i stokken er synlig, og du kan selv velge i hvilken utslagsbunke du vil legge det i.

Også her er det mye strategi. Forsøk å velge rett utslagsbunke, så du ikke sperrer kort. Men dette er vanskelig, da du både kan bygge oppover og nedover.

Når stokken er tom starter andre omgang. Da får du kun EN utslagsbunke!

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019