Dieppe Tablet


En grei versjon av 40 røvere kabalen, hvor du kan bygge nedover i verdi uavhengig av farge. Her fylles også utbunkene opp mens utdelingen pågår. Denne versjonen kan også spilles på mobil og nettbrett.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du skal bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Når kabalen deles ut, flyttes automatisk kort som kan i utbunken ut. Dette fortsetter til det er 3 kort i hver kolonne i bordet.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge.

Du kan flytte på hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens.

En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.

Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut på nytt.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Highscoreliste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019