Wasp


Scorpionens stikk er brutalt, mens vespens stikk ikke fullt så ille. Slik er det med kabalene også. I denne versjonen kan du fylle en tom kolonne med hvilket som helst kort.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 4 sekvenser i bordet fra Konge ned til Ess, en i hver farge (en i spar, en i hjerter osv.)

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerer).

Du kan flytte på gruppe av kort selv om de ikke er ordnet i sekvens

I motsetning til Scorpion-kabalen kan du her fylle en tom kolonne med hvilket som helst kort eller gruppe av kort

Når du er gått tom for trekk, har du 3 kort som ennå ikke er lagt ut. Klikk på stokken oppe til høyre, og ett kort går til hver av de 3 første kolonnene

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, nedover
  • Musikk i bakgrunnen som kan slås av
  • Klikkelyder i spillet som kan slås av
  • Spillet har pauseknapp

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019