Patriarch


En mini-kabal med 2 kabaler.. Ingen bygging i bordet, kun bygge 4 utbunker opp og 4 stk ned.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 4 utbunker opp fra Ess til Konge (de til venstre), og 4 utbunker ned fra Konge til Ess (de til høyre). Du følger farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.

Regler

Du kan ikke bygge i bordet, kun flytte kort fra bordet til en utbunke.

Når du flytter ett kort fra bordet, erstattes det automatisk med øverste kort i utslagsbunken, eller fra stokken om bunken er tom.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Det øverste kortet kan legges i bordet eller i en utbunke.

Det er 1 redeal av stokken.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Highscoreliste (ved innlogging)
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019