Cassim


Cassim, bror til Ali Baba og lederen av de 40 røverene må selvsagt få spille ut sin kabal. Færre kort i bordet, og så mange redeals som du vil. Til gjengjeld må du bygge etter farge

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du ned i verdi etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv)

Du kan flytte på ett og ett kort, eller på ordnede sekvenser.

En tom kolonne kan bygges på nytt med ett fritt kort, eller en ordnet sekvens.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du har unlimited redeals.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 Spill
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019