Diavolo


En utfordrende kabal, med noe uvanlige regler. 4 utbunker skal bygges opp fra Ess til Konge etter 2 farger (sort og rød), mens 4 skal bygges ned fra Konge til Ess i hele sekvenser, og med sort kort på rødt osv. Hva skal du bygge først?

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Det er 8 utbunker. De bygger du på 2 forskjellige måter:

Fire bunker bygges opp fra Ess til Konge. De skal bygges med 2 bunker med røde kort, og 2 bunker med sorte kort.

Fire bunker skal bygges ned fra Konge til Ess, men hele sekvensen må flyttes til utbunken som en helhet. Du skal bygge 2 bunker som starter med Røde konger, 2 bunker med sorte konger. Så bygger du videre nendover med rødt kort på sort, sort på rødt.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, etter motsatt farge (sort på rød, rød på sort).

Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet sekvens.

En tom kolonne kan fylles på med en Konge, eller sekvens som starter med en Konge.

Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du får ikke snu den og dele ut på nytt.

Du må hele tiden huske på at du ikke bare skal bygge ett og ett kort i de fire første ut-bunkene, men at du også må bygge hele sekvenser ned i bordet fra Konge til Ess. Vurder derfor alltid om du kan flytte ett kort til de ut-bunkene hvor du bygger opp, eller om du trenger det kortet for å få ferdig en hel sekvens.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Highscoreliste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019