Congress


Kongressen, som her er bordet, kan bygges nedover i verdi uavhengig av farge. Senatet, eller utbunkene bygges oppover i verdi etter farge.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker opp fra Ess til Konge, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Regler

Bunkene i bordet er de til venstre og høyre for utbunkene som ligger i midten. Bunkene i bordet kan bygges nedover i verdi, uavhengig av farge.

Du kan kun flytte på ett og ett kort.

En tom bunke blir automatisk fylt med det øverste kortet i utslagsbunken. Er utslagsbunken tom når du tømmer en bord-bunke kan du avvente og velge når du fyller på igjen bunken.

Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Det er ingen redeals.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Highscore liste
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019