Clover Leaf


Vifte kabal med 1 kortstokk, variant av La Belle Lucie og House on the Hill. 2 Utbunker bygges oppover, 2 nedover.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

2 utbunker bygges opp fra Ess til Konge, 2 bunker ned fra Konge til Ess. Du må følge farge (ruter på ruter osv).

Regler

Øverste kort i viften/kolonnen kan flyttes til en annen vifte eller til en utbunke.

Du bygger etter farge (ruter på ruter osv) i bordet, og kan bygge både opp og ned i verdi.

En tom vifte/kolonne kan startes på nytt igjen med en Ess eller Konge. Det betyr at bare 4 vifter kan startes på nytt.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019