Huge Spider


Edderkopp kabalen med 4 kortstokker. Bygg nedover i bordet uavhengig av farge, men du kan kun ta kort sekvenser fra Konge ned til Ess som er i samme (en hel sekvens f.eks i spar). Du har 1 time på deg.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet.
Sekvensen skal være i samme farge (f.eks en farge kun i spar, eller i hjerter osv).
Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 16 slike sekvenser.

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på "ekte" sekvenser, altså sekvenser i samme farge (om sekvensen f.eks kun består av spar).
Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en ekte sekvens.
Når du ikke har flere trekk igjen og når du har kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken.
Det beste er å få bygd ekte sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.

Om denne versjonen:

  • HTML5 spill
  • Klokken teller ned (fra 60 minutter!)
  • Highscore liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019