Big Bertha Tablet


Her er Kongen minst viktig og tas bort fra spillet. Kabal med reservekort, som alle kan brukes når du vil.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge 8 ut-bunker fra Ess til Dame. Bunkene bygges i farger, spart,hjerter,ruter og kløver i hver sin bunke.

Slik spiller du:

I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort.
Du kan flytte på det nederst kortet i en kolonne, eller på en korrekt sekvens.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller korrekt sekvens.
Du kan ikke bygge på reservebunkene, men bruke hvilket som helst av kortene til å bygge med i bordet, eller legge i en UT-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • HTML5 spill
  • Klokke teller oppover
  • Highscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019