Double Signora


Kabal med 4 kortstokker. Velg med omhu det første kortet til utbunkene.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å få alle kort ut i ut-bunkene. Det er 8 stykker, som bygges oppover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort.
Før kabalen starter, må du velge ett av de ledige kortene og legge ut i en av bunkene. Dette bestemmer da startkortet til alle ut-bunkene. Du bygger videre opp fra Konge, til Ess-to osv.

Regler:

I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan bygge videre ned fra Ess, til Konge, Dame osv.
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
En tom kolonne fylles med øverste kortet i utslagsbunken, eller fra stokken når bunken er tom
Snu ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu bunken på nytt.
Kortene i reservebunken kan kun flyttes til en av utbunkene.
TIPS: Det du må passe på her, er å ikke velge et kort som du ser at det ligger mange i reserven rett UNDER i verdi. Bedre å velge ett kort du ser det er mange i reserven som er OVER i verdi. Kort i reserven kan altså kun flyttes til en ut-bunke.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019