Three Blind Mice


De 3 blinde musene viser til de 3 kortene som er snudd. Bygg sekvenser i bordet fra Konge ned til Ess

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg sekvenser i bordet fra Konge ned til Ess i hver farge.

Regler:

Bygg nedover i verdi og etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv)
Du kan flytte på grupper av kort, de trenger ikke å være i sekvens.
En tom kolonne fylles med en Konge, eller en gruppe av kort som starter med en Konge.
De to reserve kortene kan du bruke når du ønsker/kan. Reserve-cellen kan ikke fylles med nye kort

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller oppover
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019