Zerline


I denne slott-kabalen har du tilgjengelig en reservecelle med plass til 4 kort. I bordet bygger du uavhengig av farge.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 utbunker som starter med en Konge. Deretter er neste kort Ess, og så videre opp til Dame. Du bygger etter farge.

Regler:

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge.
Du kan kun flytte på ett og ett kort.
En tom kolonne fylles med en Dame
Snu ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu bunken på nytt.
Du har en reserve celle som har plass til 4 kort. Kun kort fra bordet kan flyttes dit, og kun det øverste kortet i cellen kan brukes

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019