Gaps Solitaire


Flytt kort til de ledige hullene, og samle kortene fra venstre til høyre, fra 2 til konge. Her en enkel utgave, med hjelp til å finne kort du kan flytte, og Shuffle kort så mange ganger du vil.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å sortere hver valør fra to til konge fra venstre til høyre

Regler

Legg ut alle kortene i 4 rekker fra venstre til høyre, 13 kort i hver rekke. Ta så bort alle essene. Da har du fire hull (gaps) i rekkene dine, og det er på en måte disse du spiller med. Du kan flytte kort til dette hullet, dersom kortet du flytter er en verdi høyere enn kortet som ligger til venstre for hullet, og er av samme valør. Når det blir et ledig felt helt til venstre, kan du flytte en hvilken som helst toer dit.

Når du ikke kan flytte flere kort, trykker du på "Shuffle"-knappen.

Om denne spill-versjonen

  • Den går på tid, oppover
  • Highscore liste
  • Ingen pauseknapp

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019