Ali Baba


Klart Ali Baba også må ha en kabal oppkalt etter seg, når røverene har det!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver)

Regler

Du kan bygge nedover i verdi etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) i bordet, og kan flytte ordnede sekvenser.
Tomme kolonner kan fylles opp med hvilket som helst ledig kort.
Du kan snu ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Denne kan du snu så mange ganger du vil.
Denne versjonen har 3 levels, og starter med 2 celler, hvor du kan plassere et kort i hver av dem.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Klokke teller ned
  • Automove til ut-bunkene
  • Highscore liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019