Russian Cell


Russian Cell er en versjon av Yukon kabalen, men du bygger etter farge i bordet. Denne versjonen gir deg også 4 friceller!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du ned i verdi og i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Til en tom kolonne må du flytte en konge, eller en gruppe kort som starter med en konge.

Dette er en Skorpion-kabal, det betyr at du kan flytte kort fra en kolonne til en annen, selv om kortene under i kolonnen ikke er i sekvens. Så lenge det øverste kortet av de du flytter er i samme farge og en under det kortet du flytter til, går det bra.

I denne versjonen har du også tilgang til 4 friceller. Her kan du ha ett kort i hver celle. Kortene i cellen kan flyttes til en ut-bunke, eller tilbake på bordet om du kan legge det nederst i en sekvens.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Game
  • Highscore liste
  • Du scorer poeng
  • Klokke teller ned tiden.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019