Balcony


En versjon av kabalen Terrace. Utbunkene er bygd med sort kort på rødt, rødt på sort osv.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å få alle kortene ut i de 4 Ut-bunkene, hver bunke starter med det øverste kortet i stokken, og oppover og rundt til kortet en under i verdi. Du bygger med motsatt farger, sort kort på rødt, rødt på sort.

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, etter motsatte farger (sort på rødt, rødt på sort).
Du kan kun flytte på det nederste kortet i hver kolonne.
Fra reservebunken kan du KUN legge kort til en ut-bunke, og kun det øverste kortet.
Tomme kolonner i bordet fylles opp med det øverste kortet i stokken, eller fra utslagsbunken om stokken er tom.
Du snur ett og ett kort fra stokken og legger i utslagsbunken. Du kan ikke snu den og begynne på nytt.

Om denne spill-versjonen

  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019