Backbone


Dette er en gammel kabal av Victoriansk opprinnelse. Den har 2 reservekolonner, som er sperret av ett kort.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver)

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).
Du har kun lov til å flytte på ett og ett kort.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.
Fra reservebunkene kan du bygge med det nederste kortet (enten det ene, eller de to som er ledige), eller legge til en ut-bunke.
Fra stokken snur du ett og ett kort, du kan ikke snu den og dele ut på nytt.

Om denne spill-versjonen

  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019