Lafayette


Canfield kabal med 8 ut-bunker. Velg selv hvor mange kort du legger i hver.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du har åtte ut-bunker. Fire kan bygges opp fra Ess til Konge, fire kan bygges ned fra Konge til Ess. Bunkene bygges etter farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv. Du bestemmer selv hvilke bunker du vil bygge, og hvor mange kort du vil ha i hver - målet er å få alle kortene ut i ut-bunkene.

Regler

Du bygger nedover i verdi, sort kort på rødt, rødt på sort i bordet.
Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt ordnet sekvens.
En tom kolonne fylles med øverste kort i reserven, når den er tom, en syver.
Fra Reserven kan du bygge i bordet, eller flytte til en ut-bunke.
Fra stokken snur du tre og tre kort. Når stokken er tom, snur du bunken og deler ut igjen, tre og tre kort. Dette kan du gjøre så mange ganger du vil.

Om denne spill-versjonen

  • Kan spilles på PC, nettbrett og mobil
  • Din egen spillstatistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019