Will o the Wisp


En kabal fra 1949, som er en blanding av Spiderette, og Easthaven

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fire sekvenser (en i spar, en i hjerter osv) i bordet fra Konge ned til Ess.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge.
Du kan flytte på ett og ett kort, eller på ekte sekvenser som er bygd korrekt (ned i verdi, spar på spar, hjerter på hjerter osv).
En tom kolonne kan fylles med et fritt kort, eller en ekte sekvens.
Når det ligger kort i hver kolonne, kan du når du måtte ønske snu kort fra stokken. Det legges da ett kort nederst i hver kolonne

Om denne versjonen

  • Din egen spill statistikk
  • HTML5 spill
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019