Bristol 2


Bristol kabalen - men her får du lov til å fylle på en tom vifte/kolonne.

Embed Game

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fra Ess til Konge i hver av de fire ut-bunkene, uavhengig av farge.

Regler

I denne kabalen har du 3 utslagsbunker. Hver gang du vil ta kort fra stokken og legge der, må du legge ett kort i hver bunke.
Når stokken er tom, kan du ikke samle inn utslagsbunkene og dele ut på nytt.
I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge.
Du har kun lov til å flytte på ett og ett kort.
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019