Demon


(PC og Tablet) Dette er Canfield-kabalen med 2 kortstokker. Egen spillstatistikk i spillet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg 8 ut-bunker opp i verdi fra det første kortet som trekkes fra stokken. Bunkene bygges i farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv)

Regler

Det første kortet bestemmer altså hva ut-bunkene skal starte med. Du bygger opp til Konge, deretter starter du på Ess og videre opp til kortet rett under i verdi fra startkortet.
Bygg nedover i verdi med rødt på sort, sort på rødt
Du kan flytte på ordnede sekvenser.
Det øverste kortet i reserven og i utslagsbunken kan brukes til å bygge med i bordet eller i en ut-bunke
En tom kolonne skal først fylles med det øverste kortet i reserven. Når den er tom, kan du bruke hvilket som helst fritt kort eller sekvens
Snu tre og tre kort fra stokken til utslagsbunken. Du kan snu bunken så mange ganger du vil.
Husk: Du kan fortsette å bygge nedover på Ess til Konge i bordet.

Om denne versjonen:

  • Kan spilles på PC, Nettbrett og Mobil
  • Din egen spill-statistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019