Alternation


Alternation betyr å bygge med annenhver farge. Her gjør du det i utbunkene. Denne versjonen av Alternation har ikke utslagsbunker, så du får dele alle kortene i bordet på nytt 2 ganger!
Find more free online flash games at Fupa.com

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp på Essene til Kong, bygge ned på Kongene til Ess, så alle kort er i ut-bunkene. Du bygger med sort kort på rødt, rødt på sort.

Regler

Flytt kort fra utslagsbunken til bordet, eller til ut-bunkene.
Du kan legge kort fra utslagsbunken til hvilken som helst kolonne i bordet.
Kort i bordet kan kun flyttes til en ut-bunke
Kortene i bordet kan deles på nytt 2 ganger

Om denne versjonen:

  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019