Equinox


En kabal hvor du bygger nedover i verdi i bordet uavhengig av farge, med en fricelle forbeholdt en knekt, dame eller konge.

Find more free online flash games at Fupa.com
Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker opp i verdi fra Ess til Konge i hver sin farge

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge
Du kan kun flytte på ett og ett kort
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst kort
Du har en fricelle, hvor du kan legge en Knekt, Dame eller Konge.
Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke dele ut på nytt.

Om denne versjonen:

  • Du scorer poeng
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019