Indian 2


Indian kabalen med litt annet oppsett og regler. Ett kort mer i bordet, og du kan snu bunken en gang.

Embed Game

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du bygger nedover i verdi i alle andre farger enn det kortet du bygger på (så på spar 8 kan du legge hjerter,kløver og ruter 7, men ikke spar 7). Du kan flytte på ett og ett kort (det nederste i hver kolonne), ikke sekvenser.

En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu stokken en gang.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019