Babette


Ingen bygging i bordet i denne kabalen. Les reglene nøye, hullene du får i bordet spiller en viss rolle.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge opp fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver), og fire ut-bunker skal bygges ned fra Konge til Ess.

Regler

Det er ingen bygging i bordet. Flytt ut de kortene du kan til en ut-bunke, og tenk strategisk dersom du kan legge kortene i en som går oppover eller om du skal legge den i en som går nedover.

Når du ønsker, legger du ut ett nytt kort i hver rad. Når du legger et kort fra bordet til en ut-bunke, blir det et hull i den kolonnen. Dette hulles skal være der, du fortsetter å legge en ny rad like langt "ned" på bordet. Kort som ligger rett over et slikt hull kan også legges i en ut-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Highscore-liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019