Freecell Cruel Solitaire


Cruel-kabalen med tre friceller. Det gjør denne kabalen betydelig letter å klare. God underholdning.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du bygger ned i verdi og i farge (spar på spar, hjerter på hjerter) på toppkortene i hver bunke. Du kan kun flytte på ett og ett kort. Blir en bunke tom, kan du ikke bygge den opp igjen. Når du er tom for trekk, samler du inn igjen bunkene, start med den bakerste og avslutt med den første. Deretter deler du ut bunkene igjen 4 kort til den første, fire til den neste osv. Dette kan du gjøre så mange ganger som du vil, men pga måten du samler inn kortene på, må du klare å gjøre minst ett trekk for hver gang du samler inn kortene, ellers står du fast.
I forhold til orginal-kabalen (Cruel Solitaire) har du her 3 Friceller hvor du kan plassere ett kort i hver. Det gjør kabalen betydelig lettere !

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019