Puss in the Corner


Flytt kort fra hjørnebunkene til bunkene i midten. Bygg oppover, med røde kort på røde esser og motsatt.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fire ut-bunker opp fra Ess til Konge i røde og sorte bunker (f.eks hjerter og ruter kan legges på en bunke som starter med ruter og/eller hjerter Ess).

Regler

Kortene i hjørnene kan kun legges til en av utbunkene, røde kort på en rød ess, sorte kort på en sort ess. Du bygger oppover i verdi. Når du ikke kan legge noen kort fra hjørnene, klikker du på stokken. Da vil de 4 første kortene snu seg ett og ett. De må du plassere i en valgfri hjørne-bunke - før du igjen kan flytte kort til en utbunke. Det er alltid kun det øverste kortet i en hjørnebunke du kan flytte.
Strategien her er å velge hvor du skal legge kortene fra stokken.

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Highscoreliste
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019