Westcliff


En type Klondike-kabal (7-kabal), men annerledes oppsett i bordet. Ganske grei vanskelighetsgrad, du bør få den opp en av de første gangene.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Slik spiller du:

Bygg nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt bygd sekvens. Flytt hvilket som helst ledig kort til en tom kolonne. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Denne kan du ikke snu og dele ut igjen.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019