Tower of Hanoi


Tower of Hanoi er også navnet på et kjent puslespill, som spilles med klosser av forskjellig størrelse. Her prøver vi med kort, kun 9 kort trengst faktisk !

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å få samlet alle kortene i sekvens fra 9 til Ess.

Slik spiller du:

Du kan flytte på ledige kort, dvs. de som er nederst i hver kolonne. En tom kolonne fylles med et av de ledige kortene. Du kan flytte ett kort til en av de andre kolonnene, om kortet du flytter til er høyere i verdi enn det kortet du flytter. Trenger ikke være verdien rett over/under. Få tilslutt alle kortene i en kolonne fra 9 ned til Ess.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, men highscore i forhold til antall flytt du trenger.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019