Tarantula II


En versjon av den orginale Edderkopp-kabalen. Gjør den litt enklere - i denne versjonen kan du bygge og flytte på farger (røde og sorte). Ett kort mindre i hver kolonne til å starte med.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være i samme farge (f.eks kun bestå av spar). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 8 slike sekvenser.

Slik spiller du:

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på sekvenser som er i samme farge, f.eks en sekvens bestående av Hjerter 9 - Ruter 8 - Ruter 7. Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen.

En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en farge-sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen og når du har kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken.
Det beste er å få bygd ekte sekvenser (i samme farge, f.eks spar) så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019