Sultan of Turkey


Dette er en av de klassiske kabalene, en av de første kabalene. Få Sultanen (Hjerter Konge) alene med Haremet (Damene) sine !

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg ut-bunkene opp i verdi og farge fra Konge til Ess og videre opp til Dame. Du bygger selvsagt IKKE på Sultanen, isteden bygger du på Ess -bunken, opp til Dame (spar på spar, hjerter på hjerter osv).

Regler

Det er kun lov å ha ett kort i hver av reservebunkene. Du snur ett og ett kort til utslagsbunken, og det øverste kortet her kan legges i en ut-bunke, eller til en tom reserve-bunke. Kortene i reserven kan kun legges til en av ut-bunkene. Når stokken er tom , kan du snu utslagsbunken og dele ut ett og ett kort igjen - 2 ganger.

Om denne versjonen

  • Klokke som teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019