Martha


En kabal med halvparten av kortene i bordet skjult. Bygg med rødt kort på sort, sort på rødt. En forholdsvis grei kabal.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte ett og ett kort, eller en ordnet sekvens. En tom kolonne kan kun fylles med ett ledig kort (ikke sekvens).

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Highscoreliste
  • Fullscreen modus

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019