Highscoreliste: Ja Klokke: Nei Spill Kabal gratis hos Kabal24.no"> Highscoreliste: Ja Klokke: Nei">

Braid Solitaire


Her er det et stort "bein" eller "flette" midt i bordet som du må få løst opp. Velg om du vil bygge ut-bunkene opp eller ned.

Highscoreliste: Ja Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg ut-bunkene opp ELLER ned i verdi fra Startkortet og rundt til kortet en under i verdi. Du skal følge farge, spar på spar, hjerter på hjerter.

Regler

Du kan ikke bygge på noen av bunkene i bordet, kun flytte til en av ut-bunkene. Kort fra "Siden" erstattes med kort fra stokken, kort i "Hjørnene" erstattes med kort fra reserven. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Toppkortet i bunken kan kun flyttes til en av ut-bunkene.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019