Bisley Solitaire


En utfordrende kabal, men til hjelp kan du bygge både opp og ned i bordet.

Highscoreliste: Ja Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du har åtte ut-bunker tilgjengelig. De fire med Essene bygges oppover. De fire andre skal begynne med Konger og bygges nedover i verdi. Hver bunke bygges etter fargen på startkortet i bunken (altså spar, hjerter, ruter eller kløver). Det har ingen betygning hvor langt du bygger i hver bunke så lenge du får plassert alle kortene i en ut-bunke.

Regler

I bordet kan du bygge både opp og ned i verdi på et ledig kort. Kortene du bygger til en sekvens må være i samme farge (f.eks spar). Du kan kun flytte ett og ett kort. Blir en kolonne tom, kan ikke den fylles igjen (så pass på dette, ikke noe fordel å få en tom kolonne for tidlig).

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019