Winter Solitaire


13 vifter som du kan bygge videre på med ett kort eller en sekvens. Kan spilles på Tablet. Highscoreliste: Ja Klokke: teller nedover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fire ut-bunker fra Ess til Konge etter farger, spar,hjerter, ruter og kløver.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, og legger sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt sekvens. Tomme kolonner kan fylles med en Konge, eller en sekvens som starter med en Konge.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019